Welkom op mijn site!

 

Eigenlijk jammer dat ik deze regels moet schrijven.

Maar ik heb vastgesteld dat er soms oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van mijn werk, dus:

 

ik wens je veel kijkplezier, maar er zijn wel er een paar spelregels:

Voor het maken van deze foto's heb ik veel zweetdruppeltjes gezweet.

 

Toch is het gebruik van mijn foto's voor eenieder toegestaan voor persoonlijk,

niet commercieel gebruik.

DUS, commercieel gebruik is zonder toestemming NIET toegestaan!

Altijd verlang ik een naamsvermelding, tenzij ik uitdrukkelijk anders heb bepaald.

---

Deze website en het materiaal daarop is eigendom van PWS-Online Digitale Fotografie. Indien anders, heb ik toestemming verkregen van de bevoegde maker.

Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met de op deze pagina vermelde condities.

Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright PWS-Online Netherlands 2006, 2007, 2008, 2009


Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed,

verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van PWS-Online, met uitzondering van het bovenvermelde persoonlijke gebruik. Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis.

PWS-Online  geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid,

kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht.

Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

 

 

TERUG NAAR BEGIN