Wilde en Rotganzen...

(Anser anser en Branta bernicla).

Dit jaar waren er veel ganzen te zien op Texel.

Zowel wilde ganzen als Rotganzen.

29 april 2008:

D70 met Maksutov 1000mm mirror

Polder de "Nederlanden",

 

D70 met Maksutov 1000mm mirror

vlakbij Ecomare,

D70 met AF nikkor 300mm F4 + 1,7x converter

Rotganzen bij "de Petten", op 4 mei 2008, hier belaagd door een bergeend!

D70 met AF nikkor 300mm F4

Deze 2, Aan de Lancasterdijk, bij de Roggesloot, overvliegend

D70 met AF nikkor 300mm F4

D70 met AF nikkor 300mm F4

 

Stapje terug